TÜRK DİLİ BELLETEN Seri: II Sayı : 3-4

, ,

Şahıs zamirleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma ( A. Cevat Emre)

Türkçede (gelecek zaman) edatı (Besim Atalay)

Türkçede “-l” eki (M. Ali Ağakay)

Lehçemizin adı (A. Dilaçar)

Fuzuli’nin Arapça divanı (Abdülkadir İnan)

Türk dilleri morfolojisinin incelenmesine giriş “Badloff’tan çeviren (Şükrü Akkaya)

Anadolu diyelekleri üzerine Prof. Caferoğlu’nun kitabı (Orhan Samhal)

1939 yılında olan bitenler (A. Dilaçar)

Etude comparative sur les proncens personnels (A. Cevat Emre)

Homer’den İlyada (Celal Akdemir)

On dördüncü asır yazmanlarından numuneler “Kelile ve Dimne’den” (A. Cevat Emre)

On dördüncü asır türkçesinin karşılaşmalı kısa sözlüğü (A. Cevat Emre)

 

Dil

,

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1940
Sayfa Sayısı 176
Yayın Yeri Ankara
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon