İLK
BASKI

BİN BİR BUSE En Şen En Şuh Hikayeler

,

1923- 24 yıllarında İstanbul’da yayınlanan Bin Bir Buse: En Şen, En Şuh Hikayeler başlıklı erotik derginin kim, kimler tarafından yayınlandığı kesin olarak bilinmemektedir, ama ünlü romancı ve hikayeci Mehmed Rauf’un marifetiyle çıktığı genellikle kabul edilir.Dergide yer alan hikayelerin büyük çoğunluğu, buram buram 1920’lerin İstanbul’u kokan, gerek konuları, gerekse arka planları açısından “yerel” çeşnili eserlerdir. Sözgelimi kayınbiraderleri, baldızları, yengeleriyle bir çatı altında yaşayan geniş ailelerden ve yanlarında çalışan kadınlı erkekli hizmetkarlardan oluşan konak yaşamının kaçınılmaz olarak doğurduğu çetrefilli aşk ve şehvet duygularını buluruz derginin sayfalarında. Keza , çay günleri, alafranga mağazaları, nevzuhur (yeni çıkma) apartman hayatıyla dönemin İstanbul’unun batılaşmış kesimini bu hikayeler gerçekten çok güzel betimler.

Kitap 3 fasikül olarak aynı cilt içinde toplanmış hikayelerden oluşmaktadır. Kitap hakkında ÖZEGE kataloğu, Hasan Duman süreli yayınlar kataloğunda ve Orhan Bayrak Süreli yayınlar kataloğunda bir bilgiye rastlanmamıştır.

 

Yayınevi

Dil

Basım Yılı 1339/40 (1923/24)
Sayfa Sayısı 31+32+32
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak orta kondüsyon