BÜYÜK GAZİYE İstanbul Darulfünunu’ndan Küçük Bir Armağan

, ,

Darülfünun müderrislerinin toplu kitabıdır. Yazar kadrosu ise şu şahsiyetlerden oluşmaktadır: Darülfünun emini Nureddin Ali
(Berkol), Edebiyat Fakültesi Reisi Köprülüzade Mehmed Fuad (Köprülü), Tıp Fakültesi Reisi Neşet Ömer İrdelp, Darülfünun müderrisi İsmail Hakkı (Uzunçarşılı), Hukuk-i Amme müderrisi Muammer Reşad, İçtimaiyat müderrisi Necmeddin Sadık (Sadak), Necib Asım Yazıksız, Mantık müderrisi Halil Nimetullah (Öztürk), muallim doktor Galip Ata (Ataç) ve müderris muavini Dr. Fahreddin Kerim (Gökay)

ÖZEGE 2734

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1927
Sayfa Sayısı 32 S 2 PL
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak orta kondüsyon