CEZMİ

,

Türk edebiyatında tarihi roman türünde kaleme alınmış ilk örneklerden sayılan eserdir. Cezmi konusunu, XVI. yüzyılda II. Selim devrinde başlayıp aralıklarla yarım yüzyıl kadar devam eden Osmanlı-İran savaşlarından alır. Namık Kemal’in 1877’de Midilli’ye gittikten sonra yazdığı romanın başında, XVI. yüzyılın genel siyasi durumuyla romana adını veren Cezmi’nin tasvirlerinin yapıldığı, asıl olayla doğrudan ilgisi bulunmayan bir giriş bölümü yer alır. Namık Kemal, ilk romanı İntibah’a göre Cezmi’de roman tekniğine biraz daha hakim olmakla beraber burada da konuşmaların azlığı ve hareketsizlik dikkati çekmektedir. Ayrıca tasvirlerin genellikle sübjektif ve mübalağalı oluşu, psikolojik tahlillere yeterli derecede yer verilmeyişi ve romantizmin etkisiyle olayın trajik bir şekilde son bulması eserin tenkit edilen taraflarıdır

ÖZEGE 3020

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1305 (1888)
Sayfa Sayısı 344
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli Orta Kondisyon