DİVAN EDEBİYATINDA MUAMMA

,

Ekseriya ikinci ve üçüncü derece şairlerin eserlerinde rastlanan “MUAMMA” sanatı bize İran edebiyatından gelmiştir. Mevzuat-ül Ulum müellifi: ” Arap edebiyatında bu kadar tedkikat yaptığım halde ancak beş muamma bulabildim. Bunlar da incelik ve güzellikte İran şairlerinin derecesine irişememişlerdir. Muammaya İranlılar fazla ehemmiyet vermişler, çok muamma yazmışlar ve usullerini tesbit etmişlerdir” der.
“MUAMMA” nın en feyizli devresini Timur istilasından sonra XV ve XVI ıncı asırlarda görüyoruz. O zaman Sultan Hüseyn-i Baykara ve Ali Şir Nevai’nin etrafında toplanan Türk ve İran şairleri “fenn-i muamma” da büyük incelikler göstermişlerdir. (önsözden)

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1936
Sayfa Sayısı 32
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondüsyon