DİVAN-I YAHYA

,

Yahya Efendi’nin en önemli eseri Dîvanıdır. Eser İbnülemin M. Kemal İnal’ın başkanlığındaki bir ekip tarafından baskıya hazırlanarak eski harflerle 1334 de yayınlanmıştır. Bu baskıda nüsha farkları verilmiş olmakla birlikte hangi nüshaların tarandığı ve farkların hangi nüshalara ait olduğu belirtilmemiştir. Eserin başında İbnülemin M. Kemal İnal’ın şairin hayatıyla ilgili 62 sayfalık bir giriş yazısı bulunmaktadır. Bir na’t, Sultan Osman ve Hace Efendi adlarına birer medhiye, bir saki-name, Sultan Murad’ın oğlunun doğumu için yazılmış bir medhiye, Sultan IV. Murad’ın gazeline bir tahmis, üçyüzkırkdokuz gazel, üç tarih, yirmidört kıta, dört rubai, kırkyedi müfredden oluşmaktadır. ÖZEGE 4245

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1334 (1918)
Sayfa Sayısı 334+4+4+1 LE
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon