GÜZEL YAZILAR 4 Cilt Takım

,

Güzel yazılar, Süleyman Şevket Tanlı tarafından 1336-1338 yılları arasında lise öğrencileri için hazırlanmış dört ciltlik bir antolojidir. Eski harfli bu baskısının yanında Cumhuriyet devrinde yeni harflerle yapılmış baskıları da
vardır. Antoloji, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatının temsilcileri, ara nesle mensup şairler, Meşrutiyet dönemi isimleri, Milli edebiyatın ileri gelenleri ile az da olsa Divan şairlerine ait örnekler de içermektedir. Yazar, hitap ettiği kitlenin niteliğine uygun olarak her örnek parçadan sonra açıklayıcı bilgiler vermiştir. Bunlar, metnin türü, vezni, içindeki yabancı kelimeler, verilmek istenen düşünceler vb.dir. Ayrıca, her cildin sonunda yazarlar ve edebi terimler hakkında açıklamalar bulunmaktadır. Yani eser, antolojik malzeme yanında belagatla ilgili bilgiler de içermektedir.

ÖZEGE 6512

Dil

Yayınevi

, ,

Yazar

Basım Yılı 1342 (1924) Cilt 3 1926 baskı
Sayfa Sayısı C 1 : 174+2 / C 2 : 181+3 / C 3 : 222+2 / C 4 : 320+2
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Süleyman Şevket Tanlı (Toplayan)
Durumu Ciltli Orta Kondüsyon