MAĞDURE-İ SEVDA

,

Babası Mehmed Behçet’in Hicaz Mektubçuluğu vazifesi sebebi ile 1867 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Önce annesini sonra babasını kaybettikten sonra 1880 yılında İstanbul’a gelmiştir. Hükümet aleyhine çalıştığı iddiası ile Sivas’a sürülmüş 1901 yılında vefat etmiştir.  Muallim Naci’nin şair-i mader-zâd (anadan doğma şair) diye övgüsüne mazhar olan İsmail Safa Tanzimat’tan Servet-i Fünun’a geçiş dönemi şairlerindendir.  İçli, lirik şiirleri ile tanınmıştır. Gazeteci ve yazar İlhami Safa ile romancı ve fikir adamı Peyami Safa İsmail Safa’nın oğullarıdır.

ÖZEGE 11898

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1328 (1912)
Sayfa Sayısı 39
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak iyi durumda