PARİS’DEN BİR MEKTUB

,

Paristen bir mektup : Sultan Abdülaziz Hana Paris’te Cemiyet-i Ahrar reisi Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa merhum tarafından gönderilen mektup tercümesidir.

Yazıldığı tarih tartışmalı olan Sultan Abdülaziz’e hitaben Mustafa Fazıl imzalı Fransızca bir mektup neşredildi. Bir özel nüshası III. Napolyon’a sunulan mektup Avrupalı birçok diplomat, siyasetçi, bakan ve gazete başyazarına da gönderildi. Aynı günlerde Namık Kemal ve arkadaşlarına da ulaştırılan mektup Türkçe’ye çevrildi ve litografya baskısı yapılarak dağıtıldı. Mektubun paşanın el yazısını taşıyan özel bir nüshasının Türkçe metni 22 Mart 1867’de Sultan Abdülaziz’e sunuldu. Tam metni 24 Mart 1867’de la Liberté gazetesinde yayımlanan mektubun Türkçe müstakil baskıları aynı yıl Bir Eser-i Siyasi ve Paris’ten Bir Mektup başlıklarıyla yapıldı. Mektubun içeriği, Osmanlı Devleti’nin mevcut sıkıntıları hakkında bazı tesbitler ve bunların giderilmesi için alınacak tedbirler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

ÖZEGE 16173

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1326 (1910)
Sayfa Sayısı 28
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak iyi durumda