İLK
BASKI

SIMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN

,

Özgün batıni din anlayışıyla ve etrafında gelişen toplumsal hareketle XV. yüzyılın ilk bölümünde Osmanlı’nın en önemli figürlerinden biri olan Şeyh Bedreddin’in yaşam öyküsüne dair tek birincil kaynak Manakıbname’dir. Abdülbaki Gölpınarlı’nın bu birincil kaynağı aktarırken aynı zamanda Şeyh Bedreddin’in yaşam öyküsünde karanlıkta kalan noktaları da aydınlığa kavuşturduğu Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, bu önemli alimin şahsiyetinin nasıl şekillendiğini anlamak için anahtar niteliğindedir.

Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Mahmud, kitaplarını Nil’e döken, “Varidat”ıyle çığır açan coşkun bir mutasavvıf, kendisiyle görüşen bilgin müverrih İbni Arabşah’ın özellikle füru-ı fıkhiyyede “vüs’at-i ilmiyyesini derya gibi payansız” bulduğu, en önemli bir fıkıh kitabı olan “Hidaye’ye cevap verilmez bin doksan suali olduğunu kendisinden işittiği, kendisinin “Câmi’ül-Fusuleyn”, “Teshil” gibi büyük fıkıh eserlerinden yüzyıllarca bilginlerin yararlandığı engin bir hukuk üstadı ve müctehidi, sosyal mücadeleler tarihinin sayılı olaylarından birinin törebeyliğe (derebeyliğe) ve taassuba karşı savaşan ve ülküsü uğrunda Sokrates kadar muhteşem bir savunmadan sonra Serez çarşısında çıplak asılarak can veren kahramanıdır.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1966
Sayfa Sayısı 44+127
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Önsöz : İsmet Sungurbey
Durumu Karton Kapak İyi Kondüsyon