İLK
BASKI

TÜRK SAZI Yaralar ve Sargılar

,

“Türk Şairi”, “Milli Şair” diye anılan Mehmet Emin, milli kültürün dini ve manevi değerlerden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini kabul eder. Yaşadığı toplumun felaket ve yoksulluğuna duyarsız kalmamış, yaşanan her türlü acıyı seslendirmeye çalışmıştır. Ülke kalkınması için çaba sarf eden çiftçileri, demircileri, zanaatkarları yüreklendirmeye gayret etmiştir.

Türk Sazı onun, “Memleketimin sefillerinin dertlerinin küçük bir şairi olarak, bütün milletimin hür ve saadetini terennüm edebilmek için yaşamak. İşte benim hayatımın ve sanatımın gayesi.” sözlerini tam olarak ortaya koyan bir eserdir. 21511

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1330 (1914)
Sayfa Sayısı 208+4 S 1 PL
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon