TÜRKLERDE BATILILAŞMA AKIMI VE İSLAMDA BATILI DÜŞÜNCE (Türk Devrim Tarihi)

, ,

Batılılaşmak, akıl ve mantık yoluna dönük, ilim ve fenni, teknik bilgi ve imkanları insanın emrine koymaktır. Türkler islamiyeti kabul ile batılı düşünceyi benimsemiş ve orta çağın ilim yıldızlarını yetiştirmişlerdir. Zamanla islam dünyası taassub ve hurafeye saplanmış, arap milliyetçiliği dini sömürmüş ve evrensel din duygusuna karşı araplaşma temayülleri kuvvet kazanmıştır. Cumhuri temellere dayanan islam anlayışının monarşiye dönüşünde sosyal adalet yerine sömürünün gelişiminde (şeyh ve hocaların) menfi tutumu olmuş; İslamiyeti kabul eden kavimlerin mahalli örf ve inançları da müslümanların ilim ve fenni, akıl ve mantığı bir kenara itmelerine sebep olmuştur. Yusuf İnan’ın büyük bir açıklıkla Türklerde batılılaşmanın nasıl başladığını, bozulmasını ve Atatürk ile de batılılaşmanın nasıl dönüldüğünü izah eden bu eseri, İslamda cehalet ve taassuba yer olmadığını ve Atatürkçülüğün muasır medeniyet seviyesine varmak için tek çıkar yol olduğunu ispat etmektedir (Kitaptan)

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1971
Sayfa Sayısı 99
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondüsyon