ZEYL-İ NABİ ALA SİYER-İ VEYSİ

Siyer-i Veysi eserinin tam adı Dürretü’t-tac fi sireti sahibi’l-mi‘rac’dır. Türkçe ilk siyer kitabıdır. Nabi’nin  Zeyli ise içerik ve edebi açıdan en önemli zeyildir. Bu zeyl de Nabi Beni Kaynuka Gazvesi’nden (Hz. Peygamberin Medine yahudileri ile yaptığı ilk savaşın adıdır)  Mekke’nin fethine kadar gelişen eden olayları anlatmıştır

ÖZEGE 23725

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1248 (1832)
Sayfa Sayısı 2+268
Yayın Yeri Bulak
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondüsyon