Karadeniz Sahaf Hakkında

Karadeniz kitabevi 1929 yılında Hulusi KARADENİZ tarafından kurulmuştur. 1950’ye kadar Hulusi KARADENİZ tarafından işletilen müessese 1950’deki büyük yangından sonra kısa bir süre Kumkapı civarında faaliyetine devam etmiştir.  Hulusi KARADENİZ kitabevini işlettiği süre içinde Tebrizi’den iki kitap Farsçadan Türkçeye tercüme etmiş ve yayınlanmıştır.

1951/52 yıllardan sonra oğlu Ekrem KARADENİZ kitabevini işletmeye başlamıştır. Ekrem KARADENİZ, Abdülkadir TÖRE’nin öğrencisi olup Türk Musikisi üzerine çalışmaları mevcuttur. Vefatına kadar olan dönemde sahaflar çarşısı 12 numarada kitapçılık faaliyetine devam etmiştir. Bu süre zarfında “Türk Musikisi Nazariyatı Esasları” isminde bir kitap hazırlamıştır. 1982 yılında vefatından sonra kitap İş Bankası Yayınları tarafından basılmıştır.

Ekrem KARADENİZ’in vefatından sonra kitabevi Sabri Bayraktar KARADENİZ tarafından işletilmiştir. Sabri KARADENİZ 1997 yılına kadar kitabevinde devam etmiş bu süreçte süreli yayınlar üzerine ciddi bir katalog hazırlamıştır (not: katalog basılmamıştır). 2001 yılında vefat etmiştir. 1997 yılından bu güne Karadeniz Sahaf tarafımdan işletilmektedir.

Karadeniz Sahaf Dükkan Resmi