ASKERİ CEZA KANUNU ŞERHİ

,

Eskiden ordu mensuplarının davalarına yine ordu mensupları tarafından özel kanunları uyarınca bakılır ve hükümler yine burada yerine getirilirdi. Tanzimat döneminde Fransız örneğine göre yeni askerî ceza kanunları çıkarılmış, bununla ilgili davalara bidayeten bakma görevi divan-ı harplere, bunların kararlarını temyizen inceleme görevi de sonradan divan-ı temyiz adını alan divan-ı tecessüse verilmiştir
1063

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı
Sayfa Sayısı 505+4
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli Düşük Kondisyon