BİR ELÇİ’NİN TARİHÇE-İ SEFARETİ 1207-1208

, ,

Mustafa Râsih Paşa’nın Rusya sefaretini anlatan eserdir. Kitabın bu sefaretle alakalı hadiselerin izah, tahlil ve tenkidi için Hayreddin Nedim Bey tarafından Türk Tarih Encümeni’nde “Bir Elçinin Tarihçe-i Sefareti” olarak yayımladığını belirtmektedir. Bu yazıda Sefâret-nâme metninden bazı parçalar yer almaktadır. Mustafa Rasih Paşanın Petersburg elçilik görevi (1793-1794) sebebiyle kaleme aldığı sefaretnâmesi yayınlanmıştır.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1333 (1917)
Sayfa Sayısı 112
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon