ÇARHNAME

,

Mecdut Mansuroğlu tarafından hazırlanan bu kitapta kasidenin dil özellikleri açıklanmış, kitabın arkasına bir lügatçe koyulmuş ve bir de gramer dizini eklenmiştir.  Çarh-name, tasavvufi düşüncenin etkisiyle yazılmış bir kasidedir. Çarh-name dünyanın faniliğinden, ölümden ve kıyamete hazırlıktan bahseder ve insanlara ahlaki nasihatlerde bulunur. Sufiyane bir metin olan Çarh-name’de çok sayıda ayet-hadis iktibas ve telmihleri yer almaktadır. Bütün
beyitlerin dini bir kaynaktan neşet eden nasihatlerle örülü olduğunu söylemek mümkündür. Şair, eserinde sanattan ziyade öğreticiliği gözetmiştir. Bu durum nasihatname diyebileceğimiz eserin tabiatına uygundur.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1956
Sayfa Sayısı 100
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Hazırlayan : Mecdut Mansuroğlu
Durumu Karton Kapak Düşük Kondisyon