CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ

, ,

Cumhuriyet Devri Türk ŞiiriŞiir Tahlilleri 1’in devamı olan ve Cumhuriyet dönemi şairlerinin eserlerine yoğunlaşan Şiir Tahlilleri 2 ile Mehmet Kaplan Türk şiirini bütünüyle işlemiş olmaktadır. Eserde yer alan bazı isimlerin şiiri bırakmış veya şiirleri unutulmuş olmakla birlikte bu tür güncel eserlerde, o isimlerin de yer alması kaçınılmazdır. Mehmet Kaplan birinci ciltte kullandığı yöntemini bu eserinde de devam ettirmiştir. Mehmet Kaplan’ın denemelerinde yer alan başka şiir tahlilleriyle birlikte ele alındığında, onun yaşadığı günün şiirini günü gününe takip ettiği ve gördüğü yetenekler üzerinde durmaktan çekinmediği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet devrinde yetişmiş şairlerin yüze yakın şiirinin şekil, muhteva ve üslubunu, psikolojik, sosyal ve estetik bakımından ayrıntılı bir şekilde inceleyen bu eser, edebiyat öğretmenlerine ve öğrencilere hem metin tahlili metodunu somut örneklerle gösterdiği gibi, hem de onlara Cumhuriyet devri Türk şiirini tanıtan ve sevdiren kitaptır. Öğretmen ve öğrencilerin dışındaki şiir sevenlerin ve  Cumhuriyet devri Türkiyesi’nde gelişen şiir akımlarını derinliğine tanımak isteyenlerin de vazgeçemeyecekleri bir eser olarak önemini korumaktadır.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1973
Sayfa Sayısı 564
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondüsyon