İLK
BASKI

CÜZDANIMDAN BİRKAÇ YAPRAK

,

Ara nesil mensupları arasında hikaye yazanlardan bir başkası Mustafa Reşit’tir. Onun yer yer sanatlı yazı/mensur şiirle iç içe geçen, romanından pek ayrılmayan hikâyeleri popülist yolda yazılmış, basit kurgulu yapıda kalem ürünleridir. Mustafa Reşit’in daha çok aşk ve evlilik konuları etrafında şekillenen hikayelerinde romantik ve santimantal özellikler öne çıkar.
Mustafa Reşit’in Bir Çiçek Demeti (1885), Tezkir-i Mazi (1885), Cüzdanımdan Birkaç Yaprak (hikaye
ve mensureler, 1886), Tesavir-i Hayat (1894) gibi hikâye kitapları bulunmaktadır. Fatma Makbule Leman (1865-1898), hikayelerini Hazine-i Fünun ve Hanımlara Mahsus Gazete gibi dergi ve gazetelerde
yayımlamış, sonra bunlardan biri dışında kalanları bazı şiirleriyle birlikte Ma’kes-i Hayal (1312/1896) adlı kitapta toplamıştır. Hikâyelerinde yazar, konu olarak kadını alır. Kadının yahut kız çocuğunun eğitim,
aşk ve evlilik meselelerini dile getirir
3216

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1305 (1888)
Sayfa Sayısı 32
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltten Çıkma