İLK
BASKI

DERS İLE SOHBET ARASINDA On Dokuzuncu Asır İstanbul’unda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri

,

On Dokuzuncu Asır İstanbul’unda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri

Şemsettin Şeker’in yedi yıl gibi oldukça uzun bir süre zarfında hazırladığı ve Belediyemiz tarafından yayımlanan Ders İle Sohbet Arasında: On Dokuzuncu Asır İstanbulu’nda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri isimli eser, devri yeni ve farklı açılardan inceleyen bir çalışma. Daha önce Prof. Dr. İsmail Kara’yla birlikte hazırladığı Hutût-ı Meşâhir ile kendi çalışması olan Sadık Bir Muhalif – Yeni Osmanlılar’dan Menapirzade Nuri Bey kitaplarından hatırladığımız Şemsettin Şeker; eserinde 19. asır edebiyat, ilim ve siyaset hayatını konak, yalı, köşk, saray, camii, mektep-medrese, kahvehane, meyhane vs. gibi mekanlar üzerinden derinlikli bir okumaya tabi tutuyor.

Saray ve Çevresi, Resmî Müesseseler, Dinî-İçtimâî Muhitler, Konaklar, Evler ve Mûsikî Meclisleri gibi bölümlerden oluşan eser; yazma ve basılı pek çok kaynak eserden faydalanılarak hazırlanmış. Hâtırât, tasavvuf, kelâm, felsefe, tarih kitapları ile biyografi, monografi, roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi edebî türlerin yanında hat istifleri, musiki eserleri ve mimarî unsurlardan da istifade edilerek hazırlanan eser, edebiyat-muhit münasebetlerini inceleyen bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı kitap olma özelliğini taşıyor.

Ders İle Sohbet Arasında: On Dokuzuncu Asır İstanbulu’nda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri kitabında Şemsettin Şeker, sohbet meclisleri üzerinden 19. asra hakim olan fikrî, edebî, siyasî manzaranın ayrıntılı bir fotoğrafını ortaya koyuyor. Böylece bir yandan dönem hakkında karanlıkta kalmış bilgiler günyüzüne çıkarken diğer yandan bugüne kadar resmi tarihin bize öğrettiklerini de adeta tashih etmiş oluyor.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 2013
Sayfa Sayısı 647
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon