İLK
BASKI

DİYORLAR Kİ

,

Ruşen Eşref Ünaydın, 1916-1918 yılları arasında dönemin önde gelen edebiyatçılarından on sekizi ile eski ve yeni edebiyat hakkında sohbet havası içinde yaptığı görüşmeleri, daha sonra bir bütün halinde 1918’de Diyorlar ki adıyla neşretmiştir. Kendi alanında bir ilk olan bu çalışma, geniş ilgi uyandırmıştır. Bu çalışmada, Ruşen Eşref’in görüşlerine başvurduğu edebiyatçıların, Divan edebiyatı ile ilgili görüş ve düşünceleri üzerinde durularak; Tanzimat’la başlayan Batılılaşma süreci içerisinde yenilerin, Divan edebiyatına bakış açıları yansıtılmaya çalışılacaktır. 4297

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1334 (1918)
Sayfa Sayısı 340+4
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondüsyon