DÜRER ÜL-HÜKKAM ŞERH-İ MECELLET ÜL-AHKAM

,

1) Cüz-i hamis aşer Şerh-i Kitab ül-beyyinat vet-tahlif A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1316(1898) 655 S.
2) Cüz-i sadis aşer Şerh-i kitab ül-kaza Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1319 (1901) 312+1 S.

Mecelle, Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasının genelinde yürürlük kazanmış, ilerleyen yıllarda üzerinde bazı tadilat teşebbüsleri de olmuştur. Ülkemizde 4 Ekim 1926’da yü­rürlüğe giren Medeni Kanun ile birlikte Mecelle yürürlükten kalkmıştır. Bununla bir­likte bazı Ortadoğu ülkelerinde bir süre daha yürürlükte kalmış ve kimi ülkelerde bu süreç 1970’li yıllara kadar devam etmiştir. Mecelle üzerine birçok şerh ve tercüme çalış­ması yapılmıştır.
Mecelle’nin en meşhur ve kapsamlı şerhi olan Dürerü’l-hükkam şerhu Mecelleti’l- ahkamdır. Şerhin müellifi Ali Haydar Efendi; kadılık, hukuk mektebi muallimliği, Bidayet Mahkemesi başkanlığı, Temyiz Mahkemesi başkanlığı, fetva eminliği ve kazas­kerlik gibi görevlerde bulunmuş bir ilim adamıdır. Görev sonrasında hayatını kitap yazarak sürdüren Ali Haydar Efendi 1935 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

ÖZEGE 4451

Dil

Yayınevi

,

Yazar

Basım Yılı 1316 (1898), 1319(1901)
Sayfa Sayısı 655, (312+1)
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon