DÜRER ÜL-HÜKKAM ŞERH-İ MECELLET ÜL-AHKAM

,

Cüz-i Hamis
Şerh-i Kitab-ı hamis an er-rehin
Mecelle, Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasının genelinde yürürlük kazanmış, ilerleyen yıllarda üzerinde bazı tadilat teşebbüsleri de olmuştur. Ülkemizde 4 Ekim 1926’da yü­rürlüğe giren Medeni Kanun ile birlikte Mecelle yürürlükten kalkmıştır. Bununla bir­likte bazı Ortadoğu ülkelerinde bir süre daha yürürlükte kalmış ve kimi ülkelerde bu süreç 1970’li yıllara kadar devam etmiştir. Mecelle üzerine birçok şerh ve tercüme çalış­ması yapılmıştır.
Mecelle’nin en meşhur ve kapsamlı şerhi olan Dürerü’l-hükkam şerhu Mecelleti’l- ahkamdır. Şerhin müellifi Ali Haydar Efendi; kadılık, hukuk mektebi muallimliği, Bidayet Mahkemesi başkanlığı, Temyiz Mahkemesi başkanlığı, fetva eminliği ve kazas­kerlik gibi görevlerde bulunmuş bir ilim adamıdır. Görev sonrasında hayatını kitap yazarak sürdüren Ali Haydar Efendi 1935 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

ÖZEGE 4451

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1303 (1886)
Sayfa Sayısı 196+2
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon