DÜRR-İ SENCİDE

Yazar, Merkez Rüşdiye mektebi müdürü olarak meşhur olan Hasan Hilmi bin Osman Nuri’dir. Eser, Rüşdiye mekteplerinin ikinci ve üçüncü sınıflarında okutulmuştur.
Eserde, ilmihalin ” Müslümanların itikat ve amele dair öğrenmeleri lazım olan mesaili bilmeleridir. İlmin efdali ilmihal, amelin efdali hıfzıhaldir” şeklinde tanımlanışından başlayarak klasik bir konu tasnifi ile karşılaşılmaktadır. Konu başlıklarından bazıları; alemin yaratılışı, ilahi sıfatlar, iman ve islam, din ve millet, baliğ-baliğa, iman(Allah’a, meleklere, kitaplara, Peygamberlere), mucize, keramet, istidrac, kıyamet alametleri gibi
4455

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1328 (1912)
Sayfa Sayısı 221
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli Orta Kondisyon