ESKİ DOĞU VE EGE TARİHİNİN ANA HATLARI

,

1938 senesinde neşretmiş olduğum ” Mısır ve Ege tarihi notları” adlı, oldukça mufassal eserin aksine olarak bu sefer Ege’den başka bütün Ön Asya alemini de ihtiva eden ve  her şeyden önce bu en eski kültür kavimlerinin siyasal tarih ve medeniyetlerinin asırlar boyunca geçirdiği gelişmenin ana hatlarını göz önünde bulunduran bir tarih ortaya koymuş bulunuyorum. İki sene önce, ders notlarıma dayanarak, yazmış olduğum bu eser Büyük İskender’e kadar geliyor, binaenaley Prof. E. Boş’un “Helenizm” tarihleri ile birleşiyordu. Fakat teknik müşküller yüzünden Ege tarihini yalnız M.Ö. 1200 senesine kadar nazarı itibare almak, binaenaley Yunan tarihi bahislerini hazfetmek icabetti. İşte bu sebepten esere önceleri vermiş olduğumuz, sahife başlarında görülen “Eski Doğu ve Yunan tarihinin ana hatları” adını değiştirmek ve bunun yerine ” Eski Doğu ve Ege tarihinin ana hatları” adını vermek mecburiyeti hasıl olmuştur.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1945
Sayfa Sayısı 212
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Düşük Kondüsyon