ETVAK EL-ZEHEB TERCÜMESİ Fİ EL-MEVAİZ V’EL HUTEB

Zemahşeri’nin Atvaku’z-zeheb Fi’l-meva’iz ve’l-hutab adı ile yazılan bu eseri edebi nesir ile yazılmış 100 kısa makaleden oluşmaktadır. 1290 yılında Said ve Zihni tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

ÖZEGE 1873 ?

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1290 (1873)
Sayfa Sayısı 177
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Said - Zihni
Durumu Ciltli Orta Kondüsyon