İLK
BASKI

GENEL TARİH I Eski Çağlar ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri

, ,

Bu kitabın konulara bakış açısı, her şeyden önce, tarih biliminin amaçlarına dönük olarak okuyucuya insanlığın, ulusunun geçmişini olayların ezberlenmesiyle değil, tarihsel akıl yürütmeyle kavratmaya dönüktür. Kitapta eskiçağın geliştiği Akdeniz uygarlık alanıyla Hint ve Çin uygarlıklarının eskiçağlardaki sosyo-ekonomik ve siyasal gelişimi ele alınmış, sonra da Türk tarihinin Orta Asya’daki gelişim süreci bir bütün olarak işlenmiştir. Okuyucuda bir tarih görüşü uyandırılması amaçlandığından ayrıntılardan çok genellemelere ve karşılaştırmalara yer verilmiştir. Böylece konu olarak ele alınan sürenin tümden kavranması öngörülmüştür.

Dil

Yayınevi

Yazar

,

Basım Yılı 1976
Sayfa Sayısı 455
Yayın Yeri Ankara
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondüsyon