HAPİSHANE-İ UMUMİYE DAİR TALİMATDIR

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat ile birlikte hapishaneler zindandan hapishaneye bir dönüşüm geçirmeye başlamıştır. Bu bağlamda II. Abdülhamid dönemini hapishanelerin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. II. Meşrutiyet dönemi ise hapishanelerin ıslah çalışmalarının başladığı dönemdir. Bu dönemde hapishanelerin ıslahı ve mahkumların çalıştırılması üzerine önem verilmiştir. Bu süreçte devletin merkez hapishanesi konumunda olan İstanbul Hapishanesi, Osmanlı hapishanelerinde yapılacak olan üretimin merkezi olarak kabul edilmiştir. Nitekim çok kısa bir süre içerisinde hapishanede gerekli imalathaneler kurularak, üretimegeçilmiştir. Bu suretle hem mahkumlar çalıştırılarak üretici haline getirilmiş hem de hapishaneler gelir elde etmeye başlamıştır. Bu bağlamda 19. Yüzyılın ikinci yarısında, ilki 1865 ve diğeri 1880 yılında olmak üzere iki nizamname yayınlanmıştır.

ÖZEGE

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1296 (1880)
Sayfa Sayısı 18
Yayın Yeri Edirne
Çevirmeni
Durumu Karton kapak iyi durumda