HÜCCET ÜL-İSLAM İMAM GAZALİ

Gazzali’nin kelam, felsefe, ahlak ve tasavvufla ilgili görüşlerini inceleyen Carra de Vaux’nun Gazali adlı eseri ilk monografilerden olup uzun süre geniş ilgi görmüştür. Mehmet Ali Ayni’nin Hüccetü’l-İslam İmam Gazzali başlıklı kitabı Carra de Vaux’nun adı geçen eserinin serbest tercümesinden ibarettir.
Bu eser, her ne kadar Gazali gibi sarsılmaz bir ilim dağını anlatıyorsa da, bu bağa giren okuyucu tarihe ün salmış İbn-i Sina gibi filozofları, Hallac-ı Mansur ve Sühreverdi gibi tasavvuf yolunda can vermiş büyükleri de ziyaret edecektir. Ve burada tasavvufun dereceleriyle beraber Abdülkadir Geylani, Ahmed er-Rufai, Muhyiddin Arabi, Sadi-i Şirazi, Feridüddin Attar ve Celaleddin Rumî misali büyüklerle, Ömer Hayyam gibi çok renkli ve tartışmalı kimselerle de tanışacaktır. Sonra bunların karşısında yer almış olan Cebriye, Kaderiye, Mütezile gibi fırkaların yanlışlarını görüp Hanbelinin, Şafii’nin kim olduğunu anlayacaktır.
7716

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1327 (1911)
Sayfa Sayısı 8+364
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon