HÜSEYİN CAHİT YALÇIN BEYE AÇIK MEKTUP

,

Ulus gazetesinde tahrikat zannı tevlid eden “ordu ve politika” başlıklı yazı münasebetiyle yarım asırdan beri matbuat aleminde oynadığınız rolü, resmi ve gayri resmi muhafilde yarattığınız anarşiyi tadat ve umumi efkara sunmayı zaruri buluyorum, beni mazur görünüz. Edebiyat sahasındaki ehemniyetiniz ve neşrettiğiniz bir yığın eserlerle gençliğe pek kıymetli mütalaa mevzuları sunduğunuz muhakkak olmakla beraber sonsuz ihtirasınız, bazı şahsiyetlere karşı tecavüz ve tasaddide reva gördüğünüz densiz hareketler, gazetecilik hayatınızı kapkara bir renge boyamış ve tahripkar kaleminiz sizi çok fena bir giriveye sevk eylemiştir. Gazetecilik vasfına matuf bu ruhi sukutunuz, memlekete ve Türk milletine de büyük zararlar vermiştir.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı
Sayfa Sayısı 47
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondüsyon