İKTİTAF

,

Mehmet Ata, İktitaf adlı dört ciltlik ders kitabını, 1891-1905 yılları arasında edebiyat öğretmeni olarak çalıştığı Mekteb-i Sultani için müdüriyetten gelen istek üzerine hazırlamıştır.
İktitaf’ın birinci kısmı, orta seviye olarak tabir edilen tali kısmın son sınıfında okutulmuştur. “Kavaid-i Lisan-i Osmani” ve “Kitabet” derslerinde kaynak olarak kullanılan İktitaf, ders müfredatında yer alan “nesir ve manzum parçaların tahlili” kaidesine uygun olarak bol örnek içermektedir. Her bir parçanın altına öğrencinin bilemeyeceği düşünülen kelimelerin anlamları yazılmış, gramatikal açıklamalarda bulunulmuştur. Her bir nazmın altına da mutlaka vezinleri belirtilmiştir.
İktitaf’ın ikinci kısmı, Mekteb-i Sultani’nin “alî” kısmının ilk sınıfı olan dördüncü sınıfta okutulmak üzere hazırlanmıştır. Bu sınıfın müfredatında bulunan “Kitabet” dersinde okutulduğu düşünülebilecek olan İktitaf’ın ikinci kısmının başında, öğrenciyi yönlendirici herhangi bir metin bulunmamakla birlikte, birinci kısımda
olduğu gibi kitaba şiirle başlanmıştır.
İktitaf’ın üçüncü kısmı, Mekteb-i Sultani’nin “ali sınıf” olarak nitelendirilen beşinci sınıfında okutulmak üzere düzenlenmiştir. “Kitabet-i Resmiye ve Belâgat [Resmi Yazı ve Güzel Konuşma]” dersinde kaynak kitap olarak kullanıldığı düşünülebilir. kısımda, Divan edebiyatından Baki, Nefi ve Nedim’in birer kasidelerine yer verilmiş ve Muallim Naci’nin de eski tarzda kaleme aldığı “Leyle-i Miraç Hazret-i Risâlet-Penahi” başlıklı manzumesine yer verilmiştir.
(DİKKAT KİTABIN DÖRDÜNCÜ KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.)
8685

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1317 (1901)
Sayfa Sayısı 868
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon