İSLAM-I HAZRET-İ ÖMER RADİYALLAHU ANH YAHUD BİR HARİKA

,

Klasik bir mesnevi planından farklı olarak “İfade” başlığı altında, mensur olarak, padişaha övgü , eserin yazılış sebebi ile kısaca
muhteva ve Allah’tan yardım talebi işlenmektedir. Burada dikkati çeken husus, hemen hemen her mesnevide olduğu gibi, şairin eserini rüyada almış olduğu manevi bir işaretten sonra kaleme alınış olduğu ifadesinin bulunmasıdır. Hz. Ömer’in İslam’a girme
hadisesi, Safi tarafından manzum hale getirilmiştir.

ÖZEGE 9384

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1308 (1891)
Sayfa Sayısı 38+1
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondüsyon