İSTANBUL BOĞAZININ FİZİKİ OSEANOGRAFİK ETÜDÜ ( Doktora Tezi)

Bu çalışmanın gayesi, boğazda son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçlarını belirtmek, yoğun Akdeniz sularının Karadenize ulaştığını kesin olarak ortaya koymaktadır. İncelemede evvela hidrolojik değişmelere sahne olan boğazın jeomorfolojik özellikleri ele alınmış, bilahare Karadeniz su bütçesi tetkik edilmiş, boğazdan bir yılda geçmesi icap eden su miktarı bulunmuştur. Bu yolla elde edilen neticelerden teorik boğaz akıntıları hesaplanmış ve son yıllarda yapılan boğaz akıntı rasatlarından ilgili örnekler verilmiştir.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1973
Sayfa Sayısı 27
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak İyi Kondisyon