KISAS-I ENBİYA VE TEVARİH-İ HULEFA 4., 2. ve 6. Cüz

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa. Hayatının son yıllarına doğru yazdığı bir eserdir. Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin kıssalarından, İslam dininin ortaya çıkışı, Hz. Peygamber’in hayatı ve Hulefa-yi Raşidin ile Emevi, Abbasi halifelerinden, diğer Türk-İslam devletlerinden ve Osmanlı tarihinin 1439 yılına kadar olan ilk devirlerinden bahseder. Daha çok eğitim ve öğretim gayesiyle kaleme alınan eserin tamamı on iki cüzdür. İlk altı cüzü Cevdet Paşa’nın sağlığında basılmıştır. Tam ve yanlışsız şekli ise kızı Fatma Aliye Hanım tarafından 1331’de (1915) on iki cüz halinde neşredilmiştir.
10724

Dil

Yayınevi

, ,

Yazar

Basım Yılı 1303 (1886)
Sayfa Sayısı
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon