KISAS-I ENBİYA Ve TEVARİH-İ HULEFA (Peygamberler Tarihi) 1. Cüz

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa. Hayatının son yıllarına doğru yazdığı bir eserdir. Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin kıssalarından, İslam dininin ortaya çıkışı, Hz. Peygamber’in hayatı ve Hulefa-yi Raşidin ile Emevi, Abbasi halifelerinden, diğer Türk-İslam devletlerinden ve Osmanlı tarihinin 1439 yılına kadar olan ilk devirlerinden bahseder. Daha çok eğitim ve öğretim gayesiyle kaleme alınan eserin tamamı on iki cüzdür. İlk altı cüzü Cevdet Paşa’nın sağlığında basılmıştır. Tam ve yanlışsız şekli ise kızı Fatma Aliye Hanım tarafından 1331’de (1915) on iki cüz halinde neşredilmiştir.
10274

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1308 (1891)
Sayfa Sayısı 160
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon