KİTABU MA-HAZAR, ŞERHU ALA PEND-İ ATTAR

Hem kaynağı hem gayesi bakımından Kur’an-ı Kerim ve Sünneti esas alan pendname ve nasihatnameler tasavvuf, edebiyat ve ahlak vadisinde yoğrularak Osmanlı/Türk tarihinde Müslüman şahsiyetin ve milli hayatın inşa ve idamesinde önemli bir yer tutmuşlardır. Feridüddin Attar’ın şaheserlerinden biri olan Pendname’nin çok çeşitli tercüme ve şerhleri yapılmış, eser yeni idraklerle buluşa buluşa, farklı gönül aynalarından yansıyarak günümüze kadar etkisinden hiçbir şey kaybetmeden gelmiştir.
Elinizdeki kitap, Attar’ın Pendnamesi’nin nazımı meçhul manzum bir tercümesi ile Osmanlı gönül erlerinden Murad-ı Nakşibendi’nin Kitabu ma-hazar, şerhu ala Pend-i Attar ismiyle telif ettiği şerhi buluşturmaktadır. Attar’ın gönlünde öz olarak doğan Pendname, şerh edenlerin gönlünde demlene demlene çağları aşarak, avam-havas, okuyan-işiten herkesin kısmeti nispetinde istifade edebileceği güncel bir eser hâline geliyor. Aynı zamanda bir eczacı olan Attar’ın, Horasan taraflarından estirdiği o rayiha Ma-hazar şerhi ile buluşarak bilhassa modernliğin aslımızdan, sıhhatimizden, şahsiyetimizden alıp götürdüklerini ve neyi kaybettiğimizi hatırlatması bakımından hala derdimize deva olmaya adaydır. Eser, görselin cezbesine kapılmış, hazzın kölesi olmuş, hızın rüzgarına tutulmuş günümüz insanına daima hakkı ve hakikati söyleyen, ahlâkın şaşmaz yolunu gösteren dost bir ses.
Erdemlerle hayatın pratiklerini birbirini yok saymadan mezceden eser, bir bilgenin yüksek tecrübelerini, zengin irfanını, işlek zekâsının inceliklerini günümüze taşıyor. Mütevazılığında da eşsiz Mevlana dememiş miydi: “Attar aşkın yedi şehrini gezdi, dolaştı. Bizse henüz bir sokağın dönemecindeyiz.” Bu yönüyle Pendname-i Attar Manzum Tercüme ve Şerhi aynı zamanda bir aşk ve ahlak öğretisidir.
11923

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1304 (1887)
Sayfa Sayısı 7+504
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Mehmed Murad Hafız Nakşibendi
Durumu Ciltli Orta Kondisyon