LALE DEVRİ 1130-1143

,

Lale Devri (1130-1143) adlı eserin ilk baskısı 1915 yılında yapılmıştır. Altınay, Lale Devri olarak anılan 1718-1730 dönemini anlatan bu kitabında; Karlofça Anlaşması’ndan Pasarofça Anlaşması’na kadar olan dönemi özetledikten sonra, bu dönemin önde gelen isimleri olan Padişah Üçüncü Ahmed ve damadı Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın kişiliklerini yansıtmıştır. Dönemin düşünce yapısını ve sanat alanında bu dönemde meydana gelen değişiklikleri ortaya koyan yazar, yine aynı döneme damgasını vurmuş olan sanatçılar ve eserlerini de biraz olsun tanıtmaya çalışmıştır. Lale Devri’nin dillere destan olan Sadabad ve diğer sayfiye eğlenceleri ve dönemin yaşantısını edebi bir dille anlatan yazar, bundan sonraki bölümde, döneme son veren Patrona Halil İsyanı’nı ve isyanda rol oynayanların kişiliklerini ve akıbetlerini de detaylı olarak anlatmıştır. Ahmet Refik Altınay, kitabının ilk sayfasında, bu konuları şu alt başlıklarla sunmuştur: On İkinci Asırda Osmanlılar, Ahmed-i Salis ve İbrahim Paşa, Matbaacılık, İstanbul Hayatı, Sadabad, Lale Merakı, Şair Nedim, 1143 İsyanı, Patrona Halil, Mahmud-ı Evvel, Patrona’nın Akıbeti.

ÖZEGE 11554

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1331 (1915)
Sayfa Sayısı 231
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton Kapak Sonradan karton cilt yapılmış