MENAKIB-I ÇİHAR YAR-I GÜZİN

MENÂKIB-I ÇEHÂR YÂR-I GÜZÎN (RIDVANULLAHİ ALEYHİM)

HZ. EBU BEKİR, HZ. OSMAN, HZ. ÖMER VE HZ. ALÎ’NİN MENKIBELERİ

Allahu Teala Onlardan Razı Olsun.

En yüce parlak övünç, hamd, sayısız sena ve methe zeval bulmayan o kadiri mutlaka layıktır. O üstündür. Dinin dört seçkin erkanı (r.anhum) ve Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz’in dostu olan bu zatlar ile İslam dininin binasının dört duvarını ve içini bina edip. kurdu. Müstahkem kıldı. Onlar seyyidü’l mürselin’in dört seçkin ashabıydı Allah’ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Her çıhar-ı yar rûkn-ü bina-yı peygamberi Her çıhar-ı yar unsur-u ervahı enbiya (Bu dört seçkin dost peygamber binasının direkleridir, Bu dört seçkin dost enbiya ruhlarının unsurunu taşır.)

Cenab-ı Hakk’ın emirlerini yerine getirmekte gayretli ve sünneti seniyyeye bağlı din kardeşlerimiz açıkça bilirler ki, bu zamanda yazılacak, öğretip, anlatabilecekleri ve verebilecekleri en güzel işlerden birisi Dört Büyük Halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin (Allahu Teala onların hepsinden razı olsun.) güzellik ve iyiliklerle dolu menkıbelerini anlatmak, hidayete erdirici yüksek makamlarını, haber verip, bildirmektedir. Tabi ahbaplarının kalplerine sefa gelene kadar. Gözlerine sürme yerine geçip, onlan cilalayana dek devam edip. gönüllerine cefa gelene kadar. Gözleri kötü bakanlara ise diken olup batana kadar. (Amin) Lütuflar sayesinde her zaman bunlar mihnet görmesin. Lakin, ilahi düşmanları çadır kazıkları gibi olup, dikili kalsın. Başından kılıç, boyunlarından ip eksik olmasın. Doğrusu bu kul asi Şeyh Şemseddin diledi ki; İslam dini sarayı mamur olsun. Geçmişte, yakın meydanın fazilet denizlerinden damla ile, dudakları susamış aşıklara derman olsun. Kemal güneşleri zerre ile sadık kalplerini nurlandırsın. Allahu Teala’nın yardımıyla konuşarak; La havle vela kuvvete illa billah. “Güç ve kuvvet ancak Allahu Teala’ya mahsustur.” Vela nebude illa iyyahu. “Ancak Allahu Teala’ya ibadet ederiz,” diyerek başlıyoruz.

ÖZEGE 13095

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1309 (1892)
Sayfa Sayısı 10+550
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu ciltli, temiz