MİFTAH UL-MECELLE

,

Mecelle, Hanefi mezhebine göre hazırlanmış bir kanun metnidir. Bu durum Mecelle’nin Esbab-ı Mucibe Mazbatası’nda, “Elhasıl bu Mecelle’de mezheb-i Hanefinin haricine çıkılmayıp” şeklinde ifade edilmiştir.
Elde mevcut olan kaynaklar ve Mecelle’deki maddelerden hareketle, Mecelle’nin baş tarafında yer alan külli kaidelerin İbn Nüceym ve ondan sonra kaleme alınan Hanefi kavaid eserlerinden yararlanılarak hazırlandığını; külli kaideler dışında kalan maddelerin mezhebin muhtasar, şerh ve fetva kitapları başta olmak üzere, o dönemde mevcut kaynaklar esas alınarak kaleme alındığını söylemek mümkündür.

13535

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1299 (1882)
Sayfa Sayısı 660
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon