MÜDAVELE-İ EFKAR

,

Kitabın Tam Adı : Devlet-i Aliyye ve Yunan Muharebesi Hakkında Müdavele-i Efkar

İfade-i Mütercim : Bu eser fransızca telif olunmuştur. İçinde bir çok hakaik musadif nazar-ı dikkat oldu. İhtimal ki hatiatda vardır. Ancak netice-i halde Asakir-i Osmaniyenin  besalet ve şeceatlerini medh ile yunanlıları pek şiddetli tenkit ve muaheze ettiğinden …

ÖZEGE 3934

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1315 (1897)
Sayfa Sayısı 231+1
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Abdi Tevfik
Durumu Karton Kapak Orta Kondüsyon