MUHTASAR SINAAT (SANAT) TARİHİ Cilt 1

Mehmet Vahit Bey’in Charles Bayet’ten çevirdiği bu eser bir çok sanat tarihi çevirilerine göre daha sistematiktir. Örneğin “Birinci bab” başlığı altında beş fasılda toplanan ilkçağ sanatı, Mısır Sanatı’ndan başlayarak Yunan, Etrüsk, Roma Sanatlarını kapsamaktadır. Kitabın ilk sayfalarında Vahit Bey, “Mütercimin Mukaddemesi” başlığı altında, sanat tarihinin ve sanat tarihi eğitiminin önemini vurgular. Toplumların, sosyal ve düşünsel yapısına yönelik olumlu etkilerini yazıya döker. 14269

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1928
Sayfa Sayısı 13+184
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Vahid
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon