NAKD ÜL-KELAM Fİ AKAİD İL-İSLAM

Nakdü’l-kelâm fî akāidi’l-İslâm Müellifin Trabzon valiliği sırasında Şerh-i Akāid Tercümesi’nden (Şerh-i Akāid Tercümesi Necmeddin en-Nesefî’ye ait ʿAḳāʾidü’n-Nesefî adlı risâleye Teftâzânî tarafından yazılan şerhin tercümesi olup Sırrı Paşa’nın Tuna vilâyeti mektupçusu iken yayımladığı eser onun ilk ilmî çalışmasıdır.) bazı kısaltmalar ve alıntılar yapmak suretiyle kısmen tercüme, kısmen telif tarzında düzenlediği eseridir.
15090

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1310 (1892)
Sayfa Sayısı 2+355+3
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon