İLK
BASKI

PEND – NAME Öğütler ve Atasözleri

Güvahi çalışma­sına Kenzü’l Bedayi adını vermiş, fakat eser daha sonra dahil olduğu türün adıyla anılarak Pend-name olarak tanınmıştır.

Pend-name, Attar’ın Pend-name’si örnek alı­narak, mesnevi tarzında, aruzun Mefailün Mefailün Feulün kalıbıyla yazılmış, 2133 beyitlik bir öğüt kitabıdır. Bir başka ifade ile Pendname Osmanlı öncesi Müslüman toplumlarda, özellikle de Farsça kaleme alınmış örnekler izlenerek ama Türk eğitim geleneğinde yer alan özlü sözlerin derlenmesi ile ortaya çıkmış ilginç bir metindir. Bu yüzden Güvahi, eserde çok sayıda ata­sözü ve deyime yer vermiştir. Eserin asıl önemi de bu malzemeyi içinde bulundurmasından gel­mektedir. Yani eser, türünün ilk örnekleri arasında yer aldığı için de Türkçe arkaik kelimeler bakımından zengin, fakat dil ve anlatım açısından basit bir eserdir. Bu yüzden edebi açıdan devir kaynak­ları olan tezkireler tarafından da pek beğenilmemiştir.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1983
Sayfa Sayısı 283
Yayın Yeri Ankara
Çevirmeni Mehmet Hengirmen
Durumu Karton Kapak Orta Kondisyon