PİYADE TALİMNAME-İ HÜMAYUNU

II. Mahmud döneminde yeni ordunun kurulması ile Hüsrev Paşa’nın seraskerliği sonrasında birçok talimname metninin Türkçeye çevrildiğini görüyoruz. Ancak bunların birçoğunun talimnamelerin sadece belli bir kısmını konu edinmesi ve yazma hâlinde kalmaları onların belirleyici bir metin olmasının önüne geçmiştir. Oysa 1830’da yayımlanan piyade talimnamesi resmî olarak kabul görmüş ve basılarak askerî birimlere dağıtılmıştı. Böylece askerî birlikler arasında standardizasyon sağlanması mümkün olabilecekti. Osmanlı Devleti 1863 ile 1870 yılları arasında yayımladığı piyade talimnamesinden sonra 1880’deki ordu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir piyade talimnamesi kabul etmiştir. Bu yeni piyade talimnamesinin Fransa’da 1875 yılında gerçekleştirilen ordu düzenlemeleri dâhilinde yayımlanan piyade talimnamesinden Türkçeye kazandırıldığı görülmektedir. Ordu 1869’dan beri Prusya düzeninde yapılandırılırken talimnamenin mağlup Fransız ordusundan transfer edilmesi Fransız etkisinin Osmanlı ordusundaki gücünü göstermesi açısından ilginçtir.
16304

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1310 (1894)
Sayfa Sayısı 12+387+37+12
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon