RAVZAT ÜL-AHBAB Cilt 2

Eser toplam 4 cilt olup elimizde sadece ikinci cildi mevcuttur.

Üç bölüm halindeki eserde Hz. Peygamber’ in hayatı ve siretinden başka Hulefa- i Raşidin dönemi ve ashab- ı kiram, Hz. Ali’ nin fazileti ve On iki İmam’ ın hayat hikayeleri, Emeviler ve Abbasilerin sonuna kadar meydana gelen olaylar yer alır. Eser, Ravza’ nın Resulullah Efendimiz’ in hayatıyla ilgili ilk bölümünü içermektedir.
Osmanlı ülkesinde siyer konusunda derin izler bırakan Ravzatu’ l- Ahbab’ ın yaygın bir kabul gördüğü anlaşılmaktadır.

ÖZEGE 16521

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1288 (1871)
Sayfa Sayısı 1+471
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Mahmud Mağnisavi Benlizade
Durumu Ciltli Orta Kondüsyon