İLK
BASKI

SAFAHAT-I KALB

,

Düzyazı, Aşk Mektupları. Hanımlara Mahsus Gazete’de tefrika edildikten üç yıl sonra kitap haline getirilen eser on dokuz mektuptan ibarettir. Vak‘ası, zaman, mekân ve şahıs kadrosu bakımından eserin bir roman olarak kabul edilmesi mümkünse de döneminde “aşk mektupları” olarak takdim edilmiştir.  

ÖZEGE 17265

Yayınevi

Yazar

Dil

Basım Yılı 1317 (1901)
Sayfa Sayısı 94
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak iyi durumda