SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE

1317 (1899) Sene-i hicriyesine mahsus ellibeşinci def’a
ÖZEGE 17439
Osmanlı Devleti’nde merkezi yönetimin, nezaretlerin, askeri kurumların, vilayetlerin, bazı özel kurum ve kişilerin yıllık olarak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşriyata salname adı verilmiştir. Kelime Farsça sal (yıl) ile name (yazılı şey, mektup) kelimelerinden meydana gelmiş olup bu eserlere nevsal de denilmiştir. Kabaca resmî ve özel olarak ikiye ayrılan salnamelerin resmileri devlet, nezaret ve vilayetlere ait olanlar şeklinde üç başlıkta ele alınabilir.

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1315 (1899)
Sayfa Sayısı 1+771
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Ciltli İyi Kondisyon