SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE

1302 (1885) Sene-i Hicrisine mahsus kırkıncı def’a

ÖZEGE 17424
Osmanlı Devleti’nde merkezi yönetimin, nezaretlerin, askeri kurumların, vilayetlerin, bazı özel kurum ve kişilerin yıllık olarak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşriyata salname adı verilmiştir. Kelime Farsça sal (yıl) ile name (yazılı şey, mektup) kelimelerinden meydana gelmiş olup bu eserlere nevsal de denilmiştir. Kabaca resmî ve özel olarak ikiye ayrılan salnamelerin resmileri devlet, nezaret ve vilayetlere ait olanlar şeklinde üç başlıkta ele alınabilir.

Yayınevi

Dil

Yazar

Basım Yılı 1302 (1885)
Sayfa Sayısı 6+626
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu Karton kapak orta kondüsyon