ŞEREF SOKAĞI ESRARI

,

Bir müddetten beri Dersaadet’te Nuruosmaniye civarında kain Şeref Sokağı hakkında sahaif matbuatda münderic fikrat ve malumat garibe ile isne-i nasda mütedair bir takım rivayet …  … dikkat-i umumiyeyi gerçekden celb edecek dereceye vardı.

Her yerde ve her ağızda “Şeref Sokağı” deviran ediyor. Bir aydan beri gazetelerde devam edegelen münaşakat-ı kalemiye ise bu sokağa karşı ötedenberi yabancı veya bitaraf bulunanlarında merak ve dikkatlerini dai olmuştur (kitaptan)

Dil

Yayınevi

Yazar

Basım Yılı 1327 (1911)
Sayfa Sayısı 16
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni
Durumu karton kapak düşük kondüsyon