TAHLİL-İ TARİH-İ FELSEFE Metalib ve Mezahib Maba’de’t-Tabi’a ve Felsefe-i İlahiye

,

Fransız felsefe tarihçileri Paul Janet ve Gabriel Séailles’ın beraber hazırladıkları Histoire de la philosophie: Les problèmes et les écoles isimli felsefe tarihinin metafizik ve ilahiyat kısımlarının tercümesidir. Büyük İslam alimi Elmalılı M. Hamdi Yazır, bu eseri Türk okur-yazarlarının ve bilhassa da İslam alimlerinin Batı düşüncesine aşina olmalarını sağlamak amacıyla ve Allah rızası için tercüme ettiğini ifade ediyor. Elmalılı’nın kitabın başına eklediği zengin muhtevalı “Dibace” kısmı ile metin içerisine ilave ettiği dipnotlar kitabın kıymetini kat kat artıran unsurlardır. Başlı başına bir eser kıymetini haiz olan Dibace’de, kitapta tartışılan meseleleri Müslüman filozof ve kelamcıların fikirleriyle mukayese etmiş, İslam düşüncesinin ve güncel fikri meselelerin değerlendirmesini yapmış, din felsefesinin Tanrı ispatı, akıl-vahiy ilişkisi, nübüvvet meselesi gibi belli başlı sorunlarını vukufiyetle tartışmıştır. Felsefenin İslam’dan başka din mensuplarına haram olduğu düşüncesi onun dikkat çekici görüşleri arasındadır.
Metne eklediği dipnotlarda da İslam düşüncesiyle Batı düşüncesi arasında mukayeseler yapmakta ve kısmi bir İslam düşüncesi tarihi telif etmektedir.

ÖZEGE 13327

Yayınevi

Yazar

,

Dil

Basım Yılı 1341 (1925)
Sayfa Sayısı 333+4
Yayın Yeri İstanbul
Çevirmeni Hamdi Elmalılı
Durumu ciltli orta kondüsyon